UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

GỬI CÂU HỎI

Họ và tên không được để trống.
Tiêu đề câu hỏi không được để trống.
Nội dung câu hỏi không được để trống.

Trả lời ông/bà Trần Thu Hường về việc: Xin cấp phép thành lập nhà trẻ

Tôi muốn mở nhà trẻ !!! Tôi không biết xin giấy phép kinh doanh ở đâu và xin giấy phép kinh doanh loại gì !!!
Vui lòng liên hệ cơ quan có thẩm quyền