UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

GỬI CÂU HỎI

Họ và tên không được để trống.
Tiêu đề câu hỏi không được để trống.
Nội dung câu hỏi không được để trống.

Trả lời ông/bà Gia Minh về việc: Tham khảo các địa chỉ chia sẻ thông tin sức khỏe ở đây

  • UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4

  • Địa chỉ: Số 10 - Đường Nguyễn Du - phường Trưng Vương - TP. Thái Nguyên

  • Điện thoại: (0208) 3759.854