UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

GỬI CÂU HỎI

Họ và tên không được để trống.
Tiêu đề câu hỏi không được để trống.
Nội dung câu hỏi không được để trống.

Trả lời ông/bà nam khoa về việc: Cắt da quy đầu như thế nào?

Bước 1: trước tiên, bác sĩ sẽ định hình nốt cắt bao quy đầu. Công việc làm đối với phương pháp sử dụng kìm y tế để tách khu vực bao da quy đầu gặp nên dính với dương vật, Rồi đánh dấu giới hạn điểm cần phải nên cắt bao da quy đầu.

Tìm hiểu thêm: Phí cắt bao quy đầu

Khuyên bảo khoảng thời điểm có nguy cơ bắt trước hết "lâm trận" dục tình dưới đây mổ cắt bao da quy đầu là ít nhất một tháng khi vết cắt mổ đã từng khôi phục khỏi hẳn. Cần thiết phải được đánh giá tư vấn khám bệnh nam khoa.