UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Phường Hoàng Văn Thụ

Lê Thị Nhung

Chuyên viên, Phường Hoàng Văn Thụ

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Lý Thị Thanh Thúy

Chuyên viên, Phường Hoàng Văn Thụ

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Chuyên viên, Phường Hoàng Văn Thụ

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Văn Dũng

Chuyên viên, Phường Hoàng Văn Thụ

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Phòng Tư pháp

Chuyên viên, Phường Hoàng Văn Thụ

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Phùng Kim Yến

Chuyên viên, Phường Hoàng Văn Thụ

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Phương Huy Quân

Chuyên viên, Phường Hoàng Văn Thụ

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên, Phường Hoàng Văn Thụ

0 lượt đánh giá

 Đánh giá