UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Phường Quang Vinh

Cao Thị Kim Cúc

Chuyên viên, Phường Quang Vinh

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Dương Thị Hương

Chuyên viên, Phường Quang Vinh

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Luyện Thanh Vân

Chuyên viên, Phường Quang Vinh

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Thị Hồng Điệp

Chuyên viên, Phường Quang Vinh

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch UBND Phường, Phường Quang Vinh

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Phạm Hồng Trường

Chuyên viên, Phường Quang Vinh

0 lượt đánh giá

 Đánh giá