UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Phường Thịnh Đán

Bùi Thị Lý

Chuyên viên, Phường Thịnh Đán

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Dương Thị Châm

Chuyên viên, Phường Thịnh Đán

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Hoàng Đình Sỹ

Phó chủ tịch UBND Phường, Phường Thịnh Đán

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Ma Thị Lường

Chuyên viên, Phường Thịnh Đán

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Đức Cường

Chủ tịch UBND Phường, Phường Thịnh Đán

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên, Phường Thịnh Đán

1 lượt đánh giá

 Đánh giá

Phạm Đoan Trang

Chuyên viên, Phường Thịnh Đán

0 lượt đánh giá

 Đánh giá