UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Xã Quyết Thắng

Dương Văn Quy

Chuyên viên, Xã Quyết Thắng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Thanh Tuyết

Chuyên viên, Xã Quyết Thắng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Phan Thị Hồng Dung

Chuyên viên, Xã Quyết Thắng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Trương Thị Hương Bình

Chuyên viên, Xã Quyết Thắng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá