UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Phường Gia Sàng

Trần Thị Kim Huệ

Chuyên viên, Phường Gia Sàng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Lê Hoài Thu

Chuyên viên, Phường Gia Sàng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Toàn Thắng

Phó chủ tịch UBND Phường, Phường Gia Sàng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên, Phường Gia Sàng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Thị Kim Liên

Chuyên viên, Phường Gia Sàng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nguyễn Thị Minh Huệ

Chuyên viên, Phường Gia Sàng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Trần Mạnh Tuấn

Chuyên viên, Phường Gia Sàng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Trần Quang Tùng

Chuyên viên, Phường Gia Sàng

0 lượt đánh giá

 Đánh giá