UBND Thành phố thái nguyên
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, 4
Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Phường Phú Xá

Đinh Thị Bích Thủy

Chuyên viên, Phường Phú Xá

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Đỗ Quang

Chuyên viên, Phường Phú Xá

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Hoàng Kiều Oanh

Chuyên viên, Phường Phú Xá

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Lê Phạm Thanh Hương

Chuyên viên, Phường Phú Xá

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Lê Thị Duyên

Chuyên viên, Phường Phú Xá

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Lưu Thị Ngân

Chuyên viên, Phường Phú Xá

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Ngô Quang Trung

Phó chủ tịch UBND Phường, Phường Phú Xá

0 lượt đánh giá

 Đánh giá

Nông Phúc Thái

Chuyên viên, Phường Phú Xá

0 lượt đánh giá

 Đánh giá